Radonmätning samlar värdefulla data för din hälsa

Röj undan risken att drabbas av cancer och trötthet – se till att din bostad är radonfri! Att mäta radon är viktigt ur hälsosynpunkt. Frisk luft i bostaden är hälsofrämjande och ger ett högre välbefinnande. Du kan inte upptäcka radonet. Det är en radioaktiv, lukt- och färglös gas som smyger sig på och inte märks om man inte mäter för att finna den.

Mät radon och håll dig frisk

Långvarig exponering av radon kan göra att du drabbas av lungcancer. Om du röker är risken ännu större. Sambanden är klarlagda i flertalet undersökningar. Som exempel andas en tvåbarnsfamilj ungefär 20 liter luft per minut och du själv som vuxen person drar i dig 6 liter i minuten. Det finns en hög medvetenhet om behovet att äta bättre och att motionera, men det är sällan man tänker på luften som vi inandas. Om du vill mäta radon kan du kontakta en av de många aktörer som utför mätningar, en av de allra bästa är https://radea.se/ som är erfarna och mycket professionella.

Mät med smart radonteknik

Du kan beställa denna smarta teknik direkt på https://radea.se/ – du erhåller mätdosorna och sätter upp dem för att de ska samla data. Syftet med en radonmätning är att kontrollera att radonhalten i din bostad inte överstiger den referensnivå på 200 Bq/m3 som anges i strålskyddsförordningen. Bq betyder Becquerel per kubikmeter luft inomhus. 1Bq/m3 betyder också att en atom faller sönder per sekund i en kubikmeter luft.

En mätning visar om radonhalten i din bostad är högre än den referensnivå som gäller, det vill säga 200 Bq/m3. Om insamlad data visar att radonhalten är högre än referensnivån ska man vidta åtgärder för att sänka radonhalten till rimlig nivå. En mätningsperiod ska pågå under två till tre månader. Vinterperioden är idealisk för att utföra mätningar, oktober till april är en utmärkt period – under ” eldningssäsongen”. Detta ger en mycket bra kvalitet på mätningen eftersom man håller fönster och dörrar stängda. Mätningens kvalitet påverkas också av mätningens längd, ju längre mätning desto noggrannare blir den.

Mätprotokoll och mätpuckar – spännande teknik

Mätningen sker oftast i utrymmen där familjemedlemmarna vistas mest, det är här man vill kontrollera luften. Man mäter vanligtvis inte toalett och klädkammare till exempel. Det första man gör är att fylla i ett mätprotokoll. Här finns all information om hur dosan är placerad samt en del information som behövs. Mätningen startar så fort du tar ut mätpuckarna. Om du använder programmet från https://radea.se/ för mätning går det snabbt och enkelt och du kan också ringa dem och be om goda råd eller support.

Egenkontroll för fastighetsägare

Radonmätningar ska vara vardagsmat för dig som är fastighetsägare. Detta är en slags egenkontroll som fastighetsägaren är skyldig att ha en rutin och kontrollfunktion för eftersom den påverkar de boendes hälsa. Miljöförvaltningens rekommendation är att man ska radonmäta vart 10:e år för att föregå läckor som kan uppstå då en äldre byggnad blir otät. Efter ombyggnation eller exempelvis stambyten och förändringar av ventilationssystemet bör man också utföra en radonmätning.

Radonmätning är en smart och spännande teknik som fyller en viktig funktion, med en bra partner som https://radea.se/kan du upprätta ett program som fungerar löpande.

Öka den digitala närvaron för data- och IT-företaget

Om du driver ett data- och IT-företag och inte har en webbsida för företaget är det hög tid att skaffa en. En bra webbsida kan nämligen öka företagets försäljning men även bidra till att företaget får trogna och återkommande kunder. För att få en riktigt bra hemsida är det bästa att anlita en webbyrå som kan sin grej. När du anlitar en webbyrå säkerställer du att företaget får en riktigt bra webbsida. Det är väldigt svårt att själv bygga upp en webbsida som håller måttet om du inte har kunskapen som krävs.

En webbsida är en bra investering

Alla konsumenter, även företagets trognaste kunder, använder nätet för att söka efter råd, hjälp, betyg och jämförelser för att alltid hitta det bästa erbjudandet. Det är ett tecken på att människor använder nätet dagligen för att göra bra affärer och alltid försäkra sig om att de får det bästa priset. Genom att ha en bra webbsida kan du på ett kostnadsfritt och väldigt effektivt sätt bemöta kundernas efterfrågan men även bibehålla engagemanget för företagets redan trogna kunder. En bra webbsida som kommer fram i olika sökningar kan även bidra till att locka nya kunder till företaget och därmed öka försäljningen.

Använd sociala medier för att driva trafik till webbsidan

Det kostar såklart att bygga upp en webbsida men när du väl har en bra webbsida är det en investering som med största sannolikhet kommer att ge en bra avkastning. En webbsida som är färdig kräver inte jättemycket underhåll och det kostar inte mycket att ha en webbsida på ett webbhotell. Du kan se webbsidan som navet i företagets digitala närvaro. Det är perfekt att använda olika sociala mediekanaler för att driva trafik till webbsidan. Det viktiga är att finnas på rätt sociala medier, där företagets målgrupp finns.

Företag som har en webbsida är mer trovärdiga

En bra webbsida kan även vara till stor hjälp när det kommer till att stärka data- och IT-företagets varumärke. Det är viktigt att ha ett starkt varumärke idag. En annan sak som är bra att ha stenkoll på är företagets målgrupp. När du känner målgruppen kan du anpassa både webbsidan och marknadsföringen efter behovet målgruppen har. Avsaknaden av en webbsida kan idag skapa tvivel hos potentiella kunder. Kunder förväntar sig att företag har en fungerande webbsida och att den håller en viss kvalité. Därför är det viktigt att anlita en webbyrå för att ditt data- och IT-företag ska anses vara trovärdig.