IT inom teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen av en fastighet innebär skötsel och proaktiva insatser när det gäller alltifrån att täta läckage och planera annat underhåll till att inspektera hissar och städa trapphus. Vissa hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar sköter den tekniska förvaltningen själv men allt fler inser fördelarna med att lägga ut uppdraget till ett företag med expertis på området.

För både den som överväger att ta hjälp med teknisk förvaltning och för de som redan idag arbetar inom området är det intressant att veta att en lång rad nya smarta verktyg kommit under de senaste åren. Den tekniska revolutionen har inte missat det här området heller och här ska vi titta lite närmre på hur några av de nya tekniska lösningarna som finns inom teknisk förvaltning.

Husets förbrukning av el

Sedan länge har det varit möjligt för konsumenter att smidigt kunna följa sin egen förbrukning av elektricitet i hemmet. Det här har varit tillgängligt via leverantörens hemsida och senare i smartphones via appar.

Idag kan även den som är ansvarig för den tekniska förvaltningen av en fastighet ha nytta av den här tekniken. Genom att noga följa fastighetens förbrukning av energi kan åtgärder enklare och snabbare vidtas för att eliminera eventuella onödiga förluster av energi. Det här kan i sin tur medföra stora besparingar för huset eller föreningen.

Elektroniska lås

Att installera elektroniska lås som öppnas på distans, genom en app eller som ställs in så att de endast öppnar vissa tider, är ett ovärderligt hjälpmedel för teknisk förvaltning. Nycklar har en tendens att försvinna förr eller senare, hur försiktiga användarna än är, och dessutom medför det alltid en risk när nycklar lämnas ut.

Med ett elektroniskt lås som fastighetsskötare eller förvaltare sköter om så får huset och föreningen bättre trygghet. Med personer som är vana att hantera den här typen av lösningar så kan de i huset också få tips och råd om vilka passager som är lämpliga för den här typen av lås.

Elektroniska bokningar av tvättstuga

Få platser i ett flerfamiljshus ställer till lika mycket problem som tvättstugan. Särskilt krångligt verkar det bli när det kommer till bokningar. Genom att installera ett elektroniskt bokningssystem kan både de i huset och den tekniska förvaltaren få mindre huvudbry.

IT-utbildningar