Underlätta datorarbete genom att förbättra belysningen

Data och IT utgör numera en grundläggande del i samhället och används flitigt inom industrin. Dagens IT-tekniker kan göra beräkningar och kalkyler mer exakta än aldrig förr och på ett mycket effektivare sätt. Samtidigt kräver datorarbete en god arbetsmiljö och armaturer för industriell belysning kan göra en betydande skillnad.

Köp industriarmaturer av hög kvalitet

Till skillnad mot hemmabelysning har de en högre effekt, större storlek och en mer hållbar kvalitet. Det här har en särskilt stor fördel på platser där det finns en risk för skador, som på kontor, lager, fabriker och garage. Risken är större på dessa platser eftersom det generellt sett finns ett stort antal människor här. Föga förvånande är säkerhet och produktivitet för arbetstagare starkt korrelerad med industriell belysning.

Dock finns det många som inte insett vikten av korrekt belysning och därför är det bra att lista nackdelarna med dålig belysning. Några av nackdelarna är att det försämrar produktiviteten, orsakar huvudvärk, ökar risken för felbedömningar eller till och med ökar risken för skada. Alla dessa nackdelar är raka motsatsen till vad industrin kan uppnå med data och IT, så det är värt att investera i moderna industriarmaturer för att optimera belysningen i dina lokaler och ge arbetsmiljön ett lyft. Med stor kunskap har du Light By Sweden som erbjuder högkvalitativa belysningslösningar för enkel installation. Deras lättinstallerade och smidiga industriarmaturer kommer även med innovativa funktioner och snygg design.

Välja bland olika armaturer hos Light By Sweden

Några armaturer att välja mellan är:

  • Anseris – Passar perfekt på parkeringar, lastkajer, idrottsplatser eller som fasadbelysning. Den är tålig och klarar av de flesta utomhusmiljöer och åsknedslag.
  • Hydra – Klarar av extrema utomhusmiljöer där det ställs höga krav som temperaturer från minus 20 grader upp till 50 plusgrader. Även smuts och fukt klarar den av utan problem.
  • Supernova – är en livsmedelsklassad armatur som klarar av temperaturer från minus 40 grader och upp till 45 plusgrader.

Som du märker är kanske den viktigaste fördelen av alla deras hållbarhet och tålighet. Till skillnad mot vanlig hemmabelysning är industriarmaturer mycket tåligare och klarar därmed av smuts, kyla, värme, vibrationer och annan yttre påverkan.

På arbetsplatser och inom industrin ställs ofta tuffa kvalitetskrav och det här är Light By Sweden väl medvetna om. Därför erbjuder de industriarmaturer med lång garantitid samt en hög gradering av IP- och IK-klassning. Vad betyder dessa klassningar? IP står för International Protection och avser hur bra en produkt tål vatten och damm. IK står för Impact Protection Rating och avser en produkts tålighet mot slag eller stötar.